Chọn máy chủ đào của bạn:

Region Share Diff Server Status
By default or if in doubt which share difficulty to choose, choose the lower one. We recommend the high share difficulty if you mine with more than 500 GPU's. If you mine using Nicehash you should always choose the high share difficulty. Share difficulty doesn’t affect miner rewards. Read more.

Bước 1 - Tạo một ví tiền

Bạn có thể tải ví BitcoinZ chính thức hoặc tạo một địa chỉ tại sàn giao dịch mã hóa, ví dụ STEX.

Bước 2 - Tải phần mềm đào tiền

For Nvidia and AMD GPU's we recommend GMiner.
Quick start - Download ready to go version of the GPU Miner (archive password - 2miners).

Bước 3 - Sửa tệp xử lý theo lô

Sử dụng YOUR_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: t1J57SeXB2mGskmPASTngY5f27BRZeStvTP
Change RIG_ID trong tập tin bat. Ghi rõ tên giàn khoan mà bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Trường này không bắt buộc. Bạn có thể để trống nó.
Maximum 32 characters. Sử dụng chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Settings for GMiner:

miner.exe --algo 144_5 --pers BitcoinZ --server solo-btcz.2miners.com --port 2121 --user YOUR_ADDRESS.RIG_ID --pass x
pause

Sự cho thuê giàn khoan khai thác

Pool này hoạt động bằng các dịch vụ cho thuê giàn khoan Miningrigrentals.comNicehash.com.

Cài đặt cho Miningrigrentals.com:

Algorithm: EQUIHASH 144,5
Pool Host: solo-btcz.2miners.com:2121
Workername (-u): YOUR_ADDRESS
Password (-p): x
-pers: BitcoinZ

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi, Nicehash thoát khỏi thử nghiệm pool do lỗi. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ pool Nicehash. Chỉ cần tiếp tục và tiến hành theo thứu tự.

Algorithm: ZHASH
Pool Host: solo-btcz.2miners.com:2323
Workername: YOUR_ADDRESS
Password: x

SSL connection settings for experienced users:

Region Share Diff Server Status

If you don't know what is SSL connection and how to set it up, use the standard settings

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ đào đang trò chuyện

Telegram

Cơ sở kiến thức xuất chúng dành cho các thợ đào